close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Wuliang (2020)

Wuliang (2020)

หลังจากที่ราชสำนักโจมตีคฤหาสน์ Wuliang เพื่อค้นหาพระสูตรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกของนักสู้ Gushi ชื่อ Feng Ren ได้รับมอบหมายให้ปกป้อง Po Xiao เด็กตาบอดที่เขาเชื่อว่าเป็นเจ้าของพระสูตร อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้า Feng Ren ก็ได้เรียนรู้ว่าต้นฉบับพระสูตรประทับอยู่บนร่างกายของ Po Xiao ขณะที่พวกเขากำลังพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกันและกัน Feng Ren เริ่มสงสัยว่า Po Xiao ไม่ซื่อสัตย์กับเขาอย่างสมบูรณ์