close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
The Women and the Murderer (2021) ผู้หญิงกับฆ่าตกร

The Women and the Murderer (2021) ผู้หญิงกับฆ่าตกร

สารคดีย้อนรอยการตามล่าตัวกีย์ จอร์จ ฆาตกรต่อเนื่อง ผ่านเส้นทางการต่อสู้ของผู้หญิง 2 คนผู้ไม่เคยย่อท้อ คนหนึ่งคือหัวหน้าหน่วยอาชญากรรมและอีกคนคือแม่ของเหยื่อ