close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
The Last 10 Years (2022) สุดท้ายและตลอดไป

The Last 10 Years (2022) สุดท้ายและตลอดไป

ทาคาบายาชิ วัย 20 ปีได้เรียนรู้ว่าเธอมีเวลาอยู่เพียงสิบปีเพราะโรคที่รักษาไม่หาย เธอตัดสินใจที่จะไม่ใช้ชีวิตของเธอและไม่ตกหลุมรัก แต่เธอได้พบกับ Kazuto Manabe ที่งานชุมนุมที่โรงเรียน