close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Shaun the Sheep The Before Christmas (2021)

Shaun the Sheep The Before Christmas (2021)

ความตื่นเต้นตามฤดูกาลของ Shaun กลายเป็นความผิดหวังเมื่อการบุกค้นบ้านไร่เพื่อซื้อถุงน่องที่ใหญ่กว่าให้ฝูง Flock บังเอิญทำให้ Timmy หายตัวไป Shaun สามารถพา Timmy กลับมาก่อนที่เขาจะกลายเป็นของขวัญของคนอื่นได้หรือไม่?