close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Sam Jay: 3 in the Morning (2020) แซม เจย์: ตี 3 แล้ว

Sam Jay: 3 in the Morning (2020) แซม เจย์: ตี 3 แล้ว

แซม เจย์ ดาวตลกและผู้เขียนบท “Saturday Night Live” ขึ้นเวทีจิกกัดประเด็นคุ้นเคยให้ฮากันใหม่ ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ ฝันร้ายในการท่องเที่ยว และพวกคนผิวขาวไร้ยางอาย