banner
banner
banner banner banner banner

ในพื้นที่ที่ถูกทำลายด้วยสารเสพติดประเภทฝิ่น ชายสี่คนรับการบำบัดด้วยวิธีเน้นการทำไร่และพยายามสร้างสายพันธ์รวมถึงชีวิตใหม่หลังจากตกเป็นทาสยาเสพติดมาหลายปีclose