close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Plan A Plan B (2022) แผนหนึ่ง แผนสอง

Plan A Plan B (2022) แผนหนึ่ง แผนสอง

ติดตามผู้จับคู่ที่เชื่อว่าการแต่งงานเป็นของทุกคนยกเว้นตัวเธอเอง และทนายความด้านการหย่าร้างที่ประสบความสำเร็จด้วยความลับที่ข้ามเส้นทางและสำรวจว่าสิ่งตรงกันข้ามอยู่ร่วมกันหรือดึงดูด