close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Petromax (2019) บ้านหลังนี้ (ไม่) มีผี

Petromax (2019) บ้านหลังนี้ (ไม่) มีผี

ชายคนหนึ่งพยายามขายบ้านผีสิง เขาจึงจัดคนสี่คนให้อยู่ในบ้านเป็นเวลาสองสามวันเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีผี