close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
One Shot (2021)

One Shot (2021)

หน่วยหน่วยซีลชั้นนำในภารกิจลับในการขนส่งนักโทษออกจากเรือนจำบนเกาะไซต์สีดำของ CIA ถูกขังอยู่เมื่อผู้ก่อความไม่สงบโจมตีขณะพยายามช่วยชีวิตนักโทษคนเดียวกัน