close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Odio de Dani Rovira (2021) ดานี โรวิรา เกลียดให้หนำขำให้เหนื่อย

Odio de Dani Rovira (2021) ดานี โรวิรา เกลียดให้หนำขำให้เหนื่อย

ดานี โรวิรา คนมาลากา ขอตีแผ่ความเกลียดชังที่ไร้สาระของมนุษย์ ในผลงานสแตนด์อัพคอมเมดี้ที่ฮากระจายไม่เกรงใจใคร