close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Munafik 2 (2019) ล่าอมนุษย์ 2

Munafik 2 (2019) ล่าอมนุษย์ 2

หมอชาวมุสลิมถูกภาพนิมิตสุดสะพรึงตามหลอกหลอน และความเชื่อของเขาต้องถูกทดสอบเมื่อตัดสินใจช่วยเหลือหญิงคนหนึ่งที่ถูกผู้นำลัทธินอกรีตสุดชั่วร้ายทำร้ายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ