close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Marilyn’s Eyes (2021) ดวงตามาริลิน

Marilyn’s Eyes (2021) ดวงตามาริลิน

คลาราและดิเอโกภายใต้การแนะนำของจิตแพทย์ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนมีปัญหาที่เข้าร่วม ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนศูนย์บำบัดเป็นร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ทั้งหมดของพวกเขา