close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
I Was a Simple Man (2021)

I Was a Simple Man (2021)

ครอบครัวหนึ่งในฮาวายต้องเผชิญกับความตายที่ใกล้จะมาถึงของพี่คนโต ขณะที่ผีจากอดีตตามหลอกหลอนในชนบท