close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Halal Love Story (2020)

Halal Love Story (2020)

กลุ่มเพื่อนพยายามสร้างภาพยนตร์ 'ฮาลาล' ที่สอดคล้องกับแนวทางและคำอธิบายขององค์กรอิสลามที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง