banner
banner
banner banner banner banner

อิงจากชีวิตจริงของ Dr. Kathy Magliato เล่าถึง Alex Panettiere แพทย์ผ่าตัดหัวใจหญิง เธอต้องรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งต้องต่อสู้กับปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัว

HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep1
HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep2
HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep3
HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep4
HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep5
HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep6
HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep7
HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep8
HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep9
HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1 - Ep10 จบ

close