close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Full Metal Alchemist The Final Alchemy (2022) แขนกลคนแปรธาตุ ปัจฉิมบท

Full Metal Alchemist The Final Alchemy (2022) แขนกลคนแปรธาตุ ปัจฉิมบท

การเดินทางอันยาวนานและคดเคี้ยวของพี่น้อง Elric มาถึงจุดจบในตอนจบที่ยิ่งใหญ่นี้ ซึ่งพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทั่วประเทศที่ไร้โลก