banner banner
banner banner
banner banner banner banner

Flirting Scholar นารี ทั่วหล้าต่างเฝ้าฝันจะได้ถังไป่หู่เป็นคู่ครองแต่พรหมลิขิตกลับเล่นตลกส่งจอมยุทธรูปงามอย่างเขามาตกหลุมรักเชาเฮียงธิดาสาวผู้เพียบพร้อม ของตระกูลซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้วฤทธิ์รักทำไห้ถังไป่หู่ยอมเสี่ยงปลอมตัวเข้าบ้านสาวเจ้าหวังพิชิตหัวใจนางให้จงได้ทว่าอุปสรรคของเขามันแกร่งดุจหินผายากจะผ่านเพียงด้วยความเยี่ยมยอดทั้งเชิงบุ๋นและบู๊close