close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Fistful of Vengeance (2022) กำปั้นคั่งแค้น

Fistful of Vengeance (2022) กำปั้นคั่งแค้น

ปฏิบัติการทวงแค้นล่าฆาตกรในกรุงเทพฯ ของไค มือสังหารพลังเหนือมนุษย์ กลายเป็นการต่อสู้เพื่อกอบกู้โลกจากภัยแห่งอดีตกาลวู่ซิง”