banner
banner
banner banner banner banner

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง นายพลแม้คอาร์เธอร์ต้องกำกับดูแลการยอมแพ้ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำลายความเชื่ออายุเป็นร้อยปีเกี่ยวกับจักรพรรดิ์ของชาตินี้close