close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Dreadout Tower of Hell (2019) เกมท้าวิญญาณ

Dreadout Tower of Hell (2019) เกมท้าวิญญาณ

เพื่อนทั้งหกคนต้องการได้รับความนิยมโดยบันทึกการผจญภัยของพวกเขาเพื่ออัปโหลดไปยังบัญชีโซเชียลมีเดีย พวกเขาเลือกที่จะไปที่อพาร์ทเมนต์ที่ถูกทิ้งร้างและเปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์และทำให้ผู้ปกครองพอร์ทัลโกรธแค้น