close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Child of Kamiari Month (2021) เด็กเดือนตุลา

Child of Kamiari Month (2021) เด็กเดือนตุลา

สาวน้อยที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปได้หนึ่งปีได้รู้ว่าเธอต้องเดินทางท่องญี่ปุ่นเพื่อร่วมงานชุมนุมประจำปีของเหล่าทวยเทพ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อิซูโมะ