close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
Chickenhare and the Hamster of Darkness (2022)

Chickenhare and the Hamster of Darkness (2022)

ติดตามฮีโร่หนุ่มที่เกิดมาเป็นลูกครึ่งไก่ครึ่งกระต่าย เขากระตือรือร้นที่จะปรับตัวและรู้สึกเป็นที่รักแม้จะมีความแตกต่าง เขาหมกมุ่นอยู่กับการผจญภัยทั้งๆ ที่ซุ่มซ่าม