close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
All the Old Knives (2022) สายลับอดีตรัก

All the Old Knives (2022) สายลับอดีตรัก

เจ้าหน้าที่ซีไอเอสองคนและอดีตคู่รักรวมตัวกันที่คาร์เมลบายเดอะซีอันเงียบสงบเพื่อตรวจสอบภารกิจอีกครั้งเมื่อหกปีที่แล้วในกรุงเวียนนาซึ่งเพื่อนตัวแทนอาจถูกบุกรุก