close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
A Jazzman’s Blues (2022) อะแจ๊สแมนส์บลูส์

A Jazzman’s Blues (2022) อะแจ๊สแมนส์บลูส์

ติดตามการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลายซึ่งเปิดเผยเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักที่ต้องห้าม การหลอกลวง และความลับ